ხშირად დასმული კითხვები

ზოგადი შეკითხვები

ვოლიფეი არის ახალი ფინტექ კომპანია საქართველოს ბაზარზე. ვოლიფეის პლატფორმა მომხმარებელს სთავაზობს ფულის მართვის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, მოქნილ და ალტერნატიულ გადაწყვეტას, რომელიც შექმნილია მაღალტექნოლოგიური საერთაშორისო გამოცდილებით.