წესები და პირობები

 

გთხოვთ გაეცნოთ კომპანია ვოლიფეის მომსახურების მიღების წესებსა და პირობებს ქვემოთ მოცემულ დოკუმენტაციაში.