კრიპტო-მეგობრული ელექტრონული საფულე

ვოლიფეის აპლიკაცია ღიაა კრიპტო ბირჟებთან თანამშრომლობისთვის. ჩვენი ელექტრონული საფულიდან თანხის პირდაპირ გადატანა საუკეთესო პირობებით კრიპტალის პლატფორმაზე, უკვე მარტივად არის შესაძლებელი.

ვოლიფეის მასტერქარდ ბარათზე, კრიპტალის სავაჭრო ბირჟიდან, თანხის გადმოტანის და განაღდების საშუალებას ვაძლევთ ადამიანებს.

სამომავლოდ, ვოლიფეი, სხვა კრიპტო ბირჟებთანაც გეგმავს პარტნიორობას და გვჯერა, რომ ჩვენი კრიპტო-მეგობრული ელექტრონული საფულე მრავალ ადამიანს გაუადვილებს კრიპტო ბირჟებთან ურთიერთობას.

e wallet
appleandroid